Задачи

Ден 1

Младши
Редици

Игра

Компютърна мрежа

Старши
Khans

Robots

Superstition

Ден 2

Младши
Пазаруване

Липсващи мостове

Верига

Старши
Clubs

Colorgraph

Crypto