Програма

Ден 1

Сряда, 20 ноември (пристигане)

Час Състезатели Ръководители
06:00 – 12:00 Пристигане и регистрация (лоби на хотел „Шумен“)
12:00 – 14:00 Обяд
14:00 – 19:00 Пристигане и регистрация (лоби на хотел „Шумен“)
19:00 – 21:00 Вечеря
21:00 – 22:00 Свободно време

Ден 2

Четвъртък, 21 ноември (практическа сесия)

Час Състезатели Ръководители
08:00 – 10:00 Закуска
10:30 – 15:00 Екскурзия (Исторически парк)
15:30 – 17:00 Практическа сесия
ШУ “Константин Преславски”
17:00 – 17:30 Дискусия и снимки
17:30 – 18:00 Трансфер до хотела
18:30 – 20:00 Вечеря
20:00 – 23:00 Свободно време Превод на задачи

Ден 3

Петък, 22 ноември (първи състезателен ден)

Час Състезатели Ръководители
06:30 – 8:00 Закуска
08:00 – 08:30 Трансфер до състезателните зали Закуска
08:30 – 09:00 Заемане на местата в състезателните зали Трансфер до състезателните зали
09:00 – 14:00 Състезание
ШУ “Константин Преславски”
 
10:00 – 13:00   Workshop
Зала 309 на ШУ “Константин Преславски”
13:00 – 15:00 Обяд
14:00 – 18:30 Свободно време
18:30 – 20:00 Вечеря
20:00 – 23:00 Свободно време Превод на задачи

Ден 4

Събота, 23 ноември (втори състезателен ден и награждаване)

Час Състезатели Ръководители
06:30 – 8:00 Закуска
08:00 – 08:30 Трансфер до състезателните зали Закуска
08:30 – 09:00 Заемане на местата в състезателните зали Трансфер до състезателните зали
09:00 – 14:00 Състезание
ШУ “Константин Преславски”
Свободно време
13:00 – 15:00 Обяд
15:00 – 18:00 Свободно време
18:00 – 19:00 Вечеря
19:00 – 19:30 Придвижване към залата за закриване
19:30 – 21:00 Тържествено закриване и награждаване на победителите
концертна зала „Проф. Венета Вичева“ (Община Шумен)
21:00 – 23:00 Парти за състезателите Парти за ръководителите

Ден 5

Неделя, 24 ноември (Отпътуване)

Час Състезатели Ръководители
Отпътуване