Програма

Ден 1

Сряда, 21 ноември (пристигане)

Ден 2

Четвъртък, 22 ноември (практическа сесия)

Ден 3

Петък, 23 ноември (първи състезателен ден)

Ден 4

Събота, 24 ноември (втори състезателен ден)

Ден 5

Неделя, 25 ноември (награждаване)