Технически комитет

Председател:

Антон Шиков – „ОПКО Сис“ ООД и ПМГ „Атанас Радев“, Ямбол

Членове:

Доц. д-р инж. Петър Красенов Боянов – ШУ

Доц. д-р инж. Цветослав Станиславов Цанков – ШУ

Цветелина Иванова – ШУ, Школа А&Б

Снежана Стойчева – ШУ

Георги Груев – ШУ

Георги Георгиев – ШУ