Галерия

Ден 1

Петък, 20 ноември (Първи състезателен ден)

Ден 2

Събота, 21 ноември (Втори състезателен ден)