Настаняване


Град Шумен разполага с много хотели. Ръководителите на отборите трябва сами да направят резервация в избрания от тях хотел.