Научен комитет

Председател:

Емил Келеведжиев – Институт по математика и информатика при БАН

Членове:

Руско Шиков
Енчо Мишинев
Емил Инджев
Илиян Йорданов