Технически комитет

Председател:

Цветелина Иванова – ШУ, ФМИ, Школа А&Б
Петър Петров

Членове:

Снежана Стойчева – ШУ
Сунай Алиев – ШУ, ФМИ
Веселин Матеев – Школа А&Б