Организационен комитет

Патрон на турнира:

Румен Радев – президент на Република България

Почетeн председател:
Проф. д.и.н. Георги Колев
Найден Косев
Председател:
гл. ас. д-р Бисерка Йовчева

Членове:
гл. ас. д-р Валентина Дянкова – ШУ, Школа
доц. д-р Теодоси Теодосиев – ШУ
Даниела Савчева – Община Шумен
Светлана Джанкова – Община Шумен
Димитър Добрев – ШУ, Школа А&Б
Станислава Акерска – Школа А&Б
Станаила Нейкова – учител